Donor na overlijden

Ter beschikking stellen aan de wetenschap

Sinds 1 juli 2020 is iedereen in Nederland automatisch donor na overlijden, tenzij je via www.donorregistratie.nl hebt aangegeven geen donor te willen zijn.

Sommige mensen willen hun lichaam na de dood ter beschikking stellen aan de wetenschap. Hoe werkt dit eigenlijk en wat betekent dit voor de nabestaanden?

Wilsbeschikking opstellen

Als je je lichaam ter beschikking wilt stellen van de wetenschap is het wettelijk nodig om een eigenhandig geschreven wilsbeschikking op te stellen. Hierin geef je aan dat je je stoffelijk overschot niet wilt laten begraven of cremeren, maar ter beschikking wilt stellen van de medische wetenschap (Art. 18, lid 1 en 19 van de Wet of de Lijkbezorging).

Afdelingen Anatomie

In Nederland bestaan 8 afdelingen Anatomie, maar ook Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt in België hebben een afdeling. Alleen in België kun je momenteel nog terecht. In Nederland hebben de afdelingen een stop. Acceptatie is namelijk afhankelijk van het aantal studenten en artsen dat opgeleid wordt.

Voor de nabestaanden

Voor de nabestaanden heeft het ter beschikking stellen van je lichaam een grote impact. Het lichaam van de overledene moet binnen 24-uur zijn binnengebracht in het anatomisch instituut. Het vervoer moeten de nabestaanden zelf regelen. Er is dus heel weinig tijd om afscheid te nemen van de overledene. Vaak kiezen families ervoor om het afscheid enkele dagen later te houden. De plechtigheid ziet er hetzelfde uit als bij een ‘normale’ uitvaart. Het enige verschil is dat de kist met de overledene er niet bij is. Vaak wordt er een foto geplaatst op de plek waar doorgaans de kist staat.

Het anatomisch instituut zal het lichaam in geen geval meer teruggeven aan de familie. Als het lichaam is opgebruikt worden de overblijfselen samen met dat van andere mensen gecremeerd. Voor de familie is er dus geen plaats waar ze hun overleden dierbare kunnen begraven of waar ze een urn met de as kunnen bewaren.

Ook is het mogelijk dat het lichaam geweigerd wordt. De nabestaanden moeten de uitvaart dan alsnog zelf regelen.

Heb je vragen en wil je graag een gesprek? Je kunt altijd contact met mij opnemen.