Categorie archieven: Algemeen

Het ontstaan van uitvaartverenigingen

Veel mensen zijn (nog) lid van een uitvaartvereniging. De uitvaartvereniging is ontstaan uit burenplicht of noaberschap. Burenplicht is een eeuwenoud gebruik, een traditie die vooral op het platteland voorkwam. Een nabuurschap was een kleine gemeenschap van buren. Iedere buur had een zogenaamde burenplicht; de morele plicht om andere buren desgewenst met raad en daad bij […]

Een duurzame uitvaart

Bij het regelen van een uitvaart komt veel kijken. Om dan ook nog rekening te houden met een duurzaam afscheid schiet er dan misschien bij in. Toch kiezen steeds meer mensen voor duurzaamheid, maar de onbekendheid met de mogelijkheden van een duurzame uitvaart zijn vaak de oorzaak van andere -niet duurzame- keuzes bij een crematie […]

Een gesprek over je eigen uitvaart

uitvaartzorg

In onze cultuur denken de meeste mensen liever niet na over de dood. Wij beschouwen de dood als onze grootste vijand. Maar als je beseft dat het leven gaat eindigen, helpt dat jou in te zien wat belangrijk is en niet. Soms, als ik over een begraafplaats wandel, zie ik opeens heel scherp in wat […]

Je lichaam na je dood ter beschikking stellen van de wetenschap

Sinds 1 juli 2020 is iedereen in Nederland automatisch donor, tenzij je via www.donorregistratie.nl hebt aangegeven geen donor te willen zijn. Sommige mensen willen hun lichaam na de dood ter beschikking stellen van de wetenschap. Hoe werkt dit eigenlijk en wat betekent dit voor de nabestaanden? Als je je lichaam ter beschikking wilt stellen van […]