Romy van der Wiel Uitvaartzorg

Verder gaan bij stilstaan

Verder gaan bij stilstaan

Met de dood eindigt een leven,
niet de relatie met de mens die overleed.
Daarmee blijf je verbonden. Altijd.
             -Manu Keirse-

Afscheid nemen van iemand die dierbaar is, is ingrijpend. Je bent vaak overweldigd door verdriet en andere emoties. Toch is afscheid nemen van een dierbare stilstaan bij het leven, want een uitvaart gaat immers meer over het leven dan over de dood. Levensverhalen en herinneringen; wat betekende iemand.

Tijdens de dagen na het overlijden tot de uitvaart loop ik een stukje mee op het levenspad van de familie. Ik heb tijd én aandacht voor bijzondere wensen. En natuurlijk respect voor tradities, levensovertuigingen en persoonlijke wensen.

Verder gaan bij stilstaan!

 

MAAK KENNIS

Uitvaart
Uitvaartwensen vastleggen
Weet jij al hoe jouw uitvaart er straks uit moet zien?
Waar vindt het afscheid plaats, welke muziek wil je en wie gaat er spreken?

De dood is de enige zekerheid in het leven. Je kunt je er dus maar beter mee verzoenen. Ik maak geregeld mee dat de naasten niet weten wat de wensen van de overledene zijn wat de uitvaart betreft. Dat is jammer, want de nabestaanden vinden het (bijna) altijd prettig om recht te doen aan de persoon die overleden is. Daarbij hoeven ze hun eigen wensen niet aan de kant te schuiven, maar te weten dat de dierbare een bepaald lied of gedicht erg mooi vond en dit tijdens de uitvaart te laten horen, is ook een manier van rouwverwerking.

Je kunt deze in het boekje Persoonlijke uitvaartwensen vastleggen. Daarna kan je dit zelf bewaren of in bewaring geven bij mij.

Kom je er niet uit of wil je meer informatie over de diverse mogelijkheden?
Bel gerust, ik help hier graag bij.

DOWNLOAD

ER IS NIETS DAT VOORGOED VERDWIJNT ALS JE DE HERINNERING KOESTERT

Uitvaart
Muziek
De favoriete muziek van de overleden, je eigen gevoelens verwoord door muziek;
muziek is de taal van emotie.

Muziek maakt een uitvaart persoonlijk en kan mensen bijeenbrengen in hun verdriet. Vaak weten de nabestaanden duidelijk aan te geven welke muziek zij willen laten horen. Een favoriet liedje of klassiek stuk. Soms is het nog een vraagstuk. 

Live uitvaartmuziek
Je kunt ook kiezen voor een live-optreden. De muziek komt dan nog meer binnen en maakt het afscheid nog persoonlijker. Het optreden kan bij aanvang van de plechtigheid, bij het verlaten van de locatie, bij de begrafenis, maar ook tijdens de condoleance en de plechtigheid.

Muzikaal rouwen

Het komt ook voor dat je een goede herinnering hebt aan een bepaald lied. Misschien vaak samen met de overledene gezongen of gespeeld op een instrument. Je wilt dit graag laten horen, maar je weet niet of dit tijdens de uitvaart gaat lukken.

Hans Wempe Muziekproducties heeft in zijn studio menig project begeleid waarbij het verlies van een dierbare een rol speelde. Familieleden of vrienden van de overledene zongen of speelden in de studio. Het eindresultaat op een cd wordt dan tijdens de uitvaart ten gehore gebracht.

 

 

 

soorten muziek

Uitvaart
Bloemen
Persoonlijk en passend afscheidsbloemwerk
Bloemen helpen om op een mooie manier afscheid te nemen van de overledene. Bij een uitvaart worden bloemen gegeven als laatste eer aan de overledene, om de liefde voor de overledene te tonen, en ook als troost en blijk van medeleven aan de familie
en naasten van de overledene.

Iedere persoon is uniek en heeft zijn eigen (levens)verhaal. Interesses, passies, mooie momenten uit het leven en zelfs eigenaardigheden kunnen tot uiting worden gebracht. Ook persoonlijke kenmerken zoals eigenzinnigheid, uitbundigheid of juist een meer ingetogen karakter.

Bij Rebelle Bloemstyling is het mogelijk om met naasten, in besloten kring, het bloemwerk te maken onder begeleiding van de bloemist. Dit gebeurt meestal op een avond; dan is de winkel leeg en rustig. Op deze momenten worden vaak mooie herinneringen met elkaar gedeeld. Soms gelachen en soms gehuild.

Uitvaart en afscheid
Fotografie

Uitvaart- en afscheidsfotografie is het in beeld brengen van de liefde en verbondenheid die tijdens een uitvaart duidelijk zichtbaar is. Een afscheid gaat namelijk niet alleen over verdriet, maar ook over liefde, herinneringen en verbondenheid. Een afscheidsfotograaf kan helpen in dit proces door die laatste momenten vast te leggen. Zo groeit het beeld van vandaag uit tot de herinnering voor morgen.

 

Grietje van der Reijnst van VDR Fotografie uit Joure legt deze laatste momenten op een intieme en liefdevolle manier vast. Zij is als fotograaf op de achtergrond aanwezig om foto’s te maken van de laatste momenten.